Metody přesměrování (Redirect 301)

Přesměrování pomocí HTTP kódu 301 Redirect je nejefektivnější a k vyhledávačům nejpřátelštější metoda přesměrování stránek na Internetu. Navíc je velmi snadné ho aplikovat v jakémkoliv jazyce. Pokud jste přesunuli stránku a teď chcete ze staré adresy směrovat na druhou, je přesměrování 301 nejlepší volba. Kód 301 je interpretován jako "trvale přesunuto".

Jen prosím změňte adresu www·nova-adresa·cz na svou adresu, kam chcete přesměrovávat.

Přesměrování pomocí .htaccess

Vytvořte soubor .htaccess a vložte do něj kód pod tímto odstavcem. Složka, v níž bude .htacces umístěn, včetně jejích podsložek budou přesměrovány na novou adresu.

#Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.nova-adresa.cz/$1 [R=301,L]

ColdFusion

<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
<.cfheader name="Location" value="http://www.nova-adresa.cz">

PHP

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.nova-adresa.cz" );
?>

nebo (via Mike)

header("Location: http://www.domena.cz/", true, 301);

ASP

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.nova-adresa.cz/"
%>

ASP .NET

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.nova-adresa.cz");
}
</script>

JSP (Java)

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", "http://www.nova-adresa.cz/" );
response.setHeader( "Connection", "close" );
%>

CGI PERL

$q = new CGI;
print $q->redirect("http://www.nova-adresa.cz");

Ruby on Rails

def old_action
headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
redirect_to "http://www.nova-adresa.cz/"
end