Instalace dodatečných modulů v Drupalu

Velká síla Drupalu spočívá v jeho rozšířitelnosti dodatečnými moduly, které jsou vytvořeny lidmy z komunity kolem Drupalu. Jádro Drupalu samo o sobě sice nabízí široké možnosti vytváření a správy obsahu, ale často je třeba sáhnout právě po dodatečných modulech třetích stran. Jak tyto moduly nainstalovat a připravit k použití je napsáno v tomto návodu.

Vše by se dalo shrnout do jedné věty. Z oficiální stránky Drupalu stáhněte archív s modulem, rozbalte jej do složky s moduly a aktivujte v administračním rozhraní v Administrace -> Prvky webu -> Moduly.

Jelikož je zde ale pár zapeklitostí, popíši instalaci modulu v Drupalu krok za krokem a detailněji.

1. Stažení modulu

Všechny dostupné moduly je možno najít na oficiální stránce Drupalu. Je nutné si dát pozor na stažení správné verze modulu. Pokud používáte Drupal verze 6, musí mít všechny moduly označení verze 6.x. Některé moduly mají verze navíc rozdělené podle barvy. Ideální je stahovat verze v označené zeleně, tedy ty, které mají status Recommended. Naopak se nedoporučuje stahovat verze označené červeně a jako dev, protože ty jsou určeny jen pro testování, případně vývoj. U všech verzí je napsáno datum vydání a pod Download se skrývá přímý link na stažení archívu s modulem.

2. Rozbalení archívu

Všechny moduly jsou zabaleny do archívů zvaných tarball, jejichž názvy mají příponu tar.gz. Na unixových systémech bývá dekompresní program již nainstalován a grafické rozhraní obyvkle nabízí volbu pro automatické rozbalení. Případně jde použít následující příkaz shellu

tar -zxvf jmeno-modulu.tar.gz 

V operačním systému Windows se dekompresní program musí doinstalovat, doporučuje se například freeware program s názvem 7-zip. Pro Mac OS lze podobný program stáhnout zde.

Výsledkem dekomprimace tarballu s modulem by měl být adresář pojmenovaný jako archív, ale bez přípony.

3. Vložení do složky s moduly (nahrání na server)

Ve Vaší instalaci Drupalu se sice nachází složka modules hned v kořenovém adresáři, ale není doporučeno tam vkládat jiné moduly než moduly jádra, přestože i tak bude vše fungovat správně. Pro dodatečné moduly vytvořte podadresář modules adresáře sites/all a tam zkopírujte rozbalený modul.

Takové rozdělení modulů usnadňuje následné aktualizace Drupalu.

4. Prostudování instalačních instrukcí

V adresáři dodatečného drupalovského modulu lze obvykle najít soubor INSTALL.txt nebo README.txt. V těchto textových souborech jsou většinou k nalezení instrukce nutné pro správný průběh instalace. Pokud neumíte anglicky, zkuste si je přeložit pomocí online překladače, například Google Translate.

5. Aktivace modulu

V administračním rozhraní v Administrace -> Prvky webu -> Moduly najděte požadovaný modul a zakřížkujte checkbox Povoleno. Poté se na této stránce přesunte úplně dole a klikněte na tlačítko Uložit nastavení. Modul se aktivuje a stačí jej už jen nastavit.

6. Nastavení modulu

Nastavení drupalovského modulu se může skládat z více částí. Některým modulům je potřeba nastavit uživatelská oprávnění. Nastavení oprávnění by se nemělo zanedbat, aby nevzniklo bezpečnostní riziko zneužití modulu. Definuje-li modul funkce jen pro určité uživatele, najděte v administračním rozhraní v Administrace -> Uživatelé -> Oprávnění příslunou kolonku s checkboxy pro jednotlivé uživatelské role.

Vetšina modulů dále nabízí svou vlastní konfigurační stránku s možnostmi nastavení. Pokud ji nemůžete najít, podívejte se do souboru README.txt, kde by mělo být napsané, v jaké části administrátorského rozhraní se konfigurační stránka nachází.

A to je vše. Drupal už si sám bude hlídat aktualizace novými verzemi a bude Vás upozornovat na jejich stažení. Jen po každé aktualizaci nesmíte zapomenout na spuštění update.php skriptu.