Galerie v Drupalu poskládaná z modulů

Již dlouho hledám vhodný drupalovský modul na vytváření galerií obrázků. Požaduji přehlednou administraci galerie, jednoduché přidávání obrázků, modifikovatelný vzhled a možnost vytvářet bloky s dynamickými náhledy. Dokud jsem měl možnost vypnout safe mode, bylo nejlepší volbou nainstalovat Gallery2 a včlenit ji do Drupalu. Ale nyní se safe mode on jsem musel hledat jiné řešení galerie v Drupalu.

Kdosi řekl, že Drupal je jako lego a je to pravda. Web v Drupalu se musí poskládat jako skládačka. Všechny díly jsou k dispozici a stačí jen vybrat ty správné a složit je dohromady. V tom tkví moc redakčního systému Drupal, a proto je také tak oblíbený.

Já jako díly skládačky použiji moduly CCK, Views, ImageApi, ImageCache, Filefield, ImageField, Filefield_paths a Thickbox. Je jich tedy dost, ale ve skutečnosti jich budu nastavovat jen několik, protože například ImageApi poskytuje pouze funkční rozhraní pro ImageCache a stejný vztah mají i Filefield a ImageField.

Vytvoření typu obsahu Galerie

První krok skládání Drupalovských modulů je vytvoření nového typu obsahu Galerie. Jedná se o jednoduché vyplnění formuláře v administrační části Správa obsahu -> Typy obsahu. Pokud chci vytvořit čistě galerii obrázků bez možnosti přidávat k ní text, musím v sekci Nastavení formuláře pro odeslání vynechat Nadpis pole ‚obsah‘. Textové pole se tak přestane zobrazovat při vytváření nové galerie. Zde se také, díky modulu Filefield_paths, dá nastavit, do jaké složky se budou obrázky ukládat. Případné nastavení ponechám Vaší fantazii, která má díky tokenům dostatek prostoru pro vyjádření. Po nastavení všech voleb uložím.

Novému typu obsahu Galerie poté přidám dvě nová CCK pole (formulář manage fields). Obě budou mít Type of data to store: File a Form element to edit the data: Image a budou se jmenovat například nahled_galerie a obrazek_galerie.
Pole nahled_galerie může mít pouze jeden obrázek a bude to ten, který se bude zobrazovat ve výběru jednotlivých galerií. Druhé pole obrazek_galerie bude mít naopak možnost přidat neomezeně mnoho obrázků, bude nositelem všech obrázků galerie.

Vytvoření ImageCache presetů a Thickbox

Druhý krok je nastavení velikosti obrázků v náhledu a v plné velikosti. K tomu výborně poslouží modul ImageCache.
Vytvořím si dva ImageCache presety, jeden pro náhled a druhý pro plné zobrazení obrázku. Velikost a způsob úpravy obrázku jsou čistě na Vás. Osobně preferuji použití akce Scale a velikosti náhledů 160x160 pixelů a obrázky o velikosti 600x600 pixelů v plném zobrazení.

Dále nastavuji modul Thickbox. Zde se jedná o jednoduchý výběr presetu, který bude Thickbox načítat jako plné zobrazení obrázku. Je také vhodné vybrat seskupení obrázků Per post pro typ obsahu Galerie.

Návrat k nastavení typu obsahu Galerie

Za třetí se vrátím zpět do možností typů obsahu a u svého typu obsahu Galerie vstoupím do formuláře display fields. U obou polí schovám popisy (<hidden>). Pole nahled_galerie chci v teaseru zobrazit jako [jméno presetu náhledu] linked to node a v plném zobrazení jej nechci, a proto zaškrtnu exclude. Pole obrazek_galerie zase nechci v teaseru (opět zaškrtnu exclude) a u zobrazní uzlu vyberu Thickbox: [jméno presetu náhledu] image.

Nyní už je galerie vytvořena. Nic víc by se nemuselo nastavovat. Přesto mám velice funkční galerii, kde můžu libovolně vybírat obrázek náhledu, přeskupovat pořadí obrázků, přidávat a odebírat obrázky z galerie nebo k nim psát libovolné titulky, pokud jsem si je přednastavil jako volitelné. Avšak co když chci ještě upravit celkový vzhled galerie pomocí CSS?

Vzhled galerie a uspořádání pomocí Views

V nadpisu tohoto odstavce jsou uvedeny dvě rozdílné věci. Jednou z nich je úprava vzhledu jednotlivých galerií a druhou z nich je uspořádání a zobrazení výběru těchto galerií.

Vzhled galerie upravuji jako jakýkoliv jiný typ obsahu vytvořením souboru node-galerie.tpl.php ve svém tématu vzhledu. Popis těchto úprav je nad rámec tohoto článku a čtenáře odkazuji na tématické články na těchto stránkách, kde se o stylování dozví bližší informace.

Podobně i stylování samotného výběru galerií by mělo být podrobněji popsáno ve stejných tématických článcích o tvorbě vzhledu v Drupalu. Nutno však podotknout, že úlohu uspořádání a zobrazení náhledů jednotlivých galerií nejlépe vyřešíte pomocí modulu Views. Nastavení Views pro galerie je stejné jako nastavení Views pro jakýkoliv jiný typ obsahu a pokud nyní nevíte, jestli Views dokážete správně nastavit, je vhodné si předtím přečíst nějaký tutoriál.

Nyní doufám, že Vám výše uvedená galerie ušetří další víceméně marné hledání ideálního modulu pro správu galerií v Drupalu. Mě její funkčnost naprosto vyhovuje a to právě díky tomu, že stále pracuji se starými známými moduly jako jsou CCK, ImageCache nebo Views.