Konfigurační soubor v Ruby on Rails

Při programování webových aplikací je často potřeba mít k dispozici hodnoty, které se za běhu aplikace nemění, konfigurační konstanty aplikace. Jak už to tak bývá, dají se v Ruby on Rails konstanty zadávat hned několika způsoby.

Já si vytvářím konfigurační soubor config/config.yml ve formátu YAML, kde mám konstanty navíc rozděleny na vývojové a produkční prostředí. Soubor má následující strukturu.

development:
 locales: ['cz']
 currency: 'Kč'
 long_title: 'Eshop long title'
 short_title: Eshop short
 ga_id: xxx
production:
 locales: ['cz']
 currency: 'Kč'
 long_title: 'Eshop long title'
 short_title: Eshop short
 ga_id: xxx

Konfigurační soubor pak do Ruby on Rails aplikace načtu při jejím startu pomocí iniciačního souboru config/initializers/app_config.rb, ve kterém se vytvoří asociativní pole typu OpenStruct obsahující konfigurací, k níž pak přistupuji jakobych volal funkce třídy. Například AppConfig.currency (=> ‘Kč’). Všimněte si, že nemusím zadávat, zda chci hodnoty pro vývojové nebo produkční prostředí.

# Load application configuration
require 'ostruct'
require 'yaml'

config = YAML.load_file("#{Rails.root}/config/config.yml") || {}
app_config = config['common'] || {}
app_config.update(config[Rails.env] || {})
AppConfig = OpenStruct.new(app_config)

Výše uvedený kód (který volně koluje po Ruby on Rails fórech) má ovšem i své nedokonalosti. Pokud chci konfigurační soubor s vnořenými hodnotami, viz ukázka, nemohu získat hodnotu voláním AppConfig.picture_style.large, ale musím použít AppConfig.picture_style[‘large’]. To se mi ale nelíbí.

development:
 locales: ['cz']
 currency: 'Kč'
 long_title: 'Eshop long title'
 short_title: Eshop short
 ga_id: xxx
 picture_style:
  square: '150x150#'
  large: '280x280>'
  original: '840x840>'
production:
 locales: ['cz']
 currency: 'Kč'
 long_title: 'Eshop long title'
 short_title: Eshop short
 ga_id: xxx
 picture_style:
  square: '150x150#'
  large: '280x280>'
  original: '840x840>'

Aby se snadněji získávaly vnořené konfigurační hodnoty, musí se OpenStruct vytvořit v každém zanoření zvlášť. Iniciační soubor jsem si k tomu musel trochu přeprogramovat. Jeho základ nyní tvoří rekurzivní anonymní funkce, která projde konfigurační soubor a všude, kde je to možné, vytvoří asociativní pole typu OpenStruct.

# Load application configuration
require 'ostruct'
require 'yaml'

config = YAML.load_file("#{Rails.root}/config/config.yml") || {}
app_config = config['common'] || {}
app_config.update(config[Rails.env] || {})
h2ostruct = lambda do | recurse, object |
 return case object
 when Hash
  object = object.clone
  object.each do |key, value|
   object[key] = recurse.call(recurse, value)
  end
  OpenStruct.new(object)
 when Array
  object = object.clone
  object.map! { |i| recurse.call(recurse, i) }
 else
  object
 end
end
AppConfig = h2ostruct[h2ostruct, app_config]