Tipy pro přehlednější kód v Ruby

Jazyk Ruby dovoluje zapisovat víceméně ekvivalentní kód různými způsoby. Některé zápisy se dobře čtou, jiné jsou více efektivní a dají se vymyslet takové, co se dobře čtou a jsou i velmi efektivní (ať už paměťově nebo výkonnostně). Nebudu se pouštět do hlubokých rozborů následujících útržků kódu, pouze je nabízím jako inspiraci.

Podmíněná návratová hodnota

Jako první uvádím variace na ternární operátor pro podmínku, který zná téměř každý, kdo programuje v jazycích C/C++, php, JavaScript a v mnoha dalších. Jeho použití je v Ruby následující:

def jedna!
  true ? :jedna : 'dvě' # => :jedna
end

Dle mého názoru se hodí spíše pro podmíněné přiřazení, než k podmínce o návratové hodnotě. Někteří programátoři jej nepoužívají vůbec. Sám musím uznat, že následující zápis je mnohem sebevysvětlující.

def jedna_nebo_2(kolik)
  return :jedna if kolik == 1
  'dvě'
end

Jak zapsat tuto funkci pouze na jeden řádek? Hezké je to s použitím operátoru or takto:

def jedna_nebo_2(kolik)
  (:jedna if kolik == 1) or 'dvě'
end

Tu nejdelší variantu na pět řádků s if, else a end zde uvádět nechci a myslím, že ani nemusím.

Testování hodnot v objektu

U podmínek ještě chvíli zůstaňme. Občas má program vykonat nějakou činnost, pokud je ekvivaletní jedné z několika různých hodnot.

if kolik == :jedna or kolik == 'dvě' or kolik == 'tři' or kolik == 4 # případně dále

Taková podmínka může být i na několik řádků a přehledná rozhodně není. Mnohem lepší se mi v takových případech jeví dát hodnoty do pole a zavolat jeho metodu include?.

if [:jedna, 'dvě', 'tři', 4].include?(kolik)

Kdyby se jednalo jen o slova (řetězce), mohl by se zápis psát lépe použitím %w().

if %w(jedna dvě tři čtyři).include?(kolik)

Mnohonásobné přiřazení hodnot z Hash

Představte si, že máte následující zanořený Hash a potřebujete z něj bezpečně získat hodnoty name a nick. Uvažme, že Hash jako celek nikdy nebude nil, ale vnořený Hash info být prázdný může.

user = {
  id: 'xxx',
  info: {
    name: 'pan Poctivý',
    nick: 'pp'
  }
}

Ne zrovna hloupá, ale určitě pracná (pokud by hodnot bylo víc jak dvě) je tato:

name = user[:info] and user[:info][:name]
nick = user[:info] and user[:info][:nick]

Kontrola user[:info] se dá samozřejmě dát do podmínky a pro více jak dvě přiřazované hodnoty je to určitě záhodno.

if info = user[:info]
 name = info[:name]
 nick = info[:nick]
end

Přiřazení do proměnné info v podmínce, která kontroluje přítomnost zanořené struktury, zjednoduší zápis uvnitř bloku. Tento kus kódu v Ruby se ovšem dá zapsat na jednom jediném řádku. Objekt typu Hash má zajímavou metodu values_at, která vrací hodnoty, jejichž klíče jsou předány jako parametry. I s podmínkou se použije třeba takto:

name, nick = user[:info].values_at(:name, :nick) if user[:info]

Asi by to stále nebylo to pravé ořechové, pokud by byly potřeba víc než dvě hodnoty, ale je to hezké a takové “Ruby”.