Kostra pro parametry programu v Ruby

Výborná šablonka je tento Gist.