Relace a zobrazení

Teorie k relacím a zobrazení, tedy opět diskrétní matematika.

Relace

je vztah prvků jedné množiny k prvkům množiny druhé.
DEF.: Binární relace je uspořádána trojice [A, B, R], kde A a B jsou libovolné množiny a R je podmnožina kartézského součinu . Množině A se říká definiční obor, množině B obor hodnot a množinu R nazýváme graf relace.

    Značíme:
  1. Jako uspořádanou dvojici [x,y]
  2. Jako (x R y) ; kde xje prvkemA, yje prvkemB
    Druhy:
  • Symetrická - pokud (x R y), pak i (y R x). I prázdná relace je symetrická
  • Tranzitivní - platí-li (x R y) a zároveň (y R z), potom platí i (x R z)
  • Reflexivní - "je stejný", platí (x R x), kde xje prvkemA, xje prvkemB
  • Antisymetrická - pokud (x R y) potom negace(y R x)

Relaci, která je reflexivní, symetrická, a tranzitivní nazýváme relace ekvivalence.
Relaci, která je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní nazýváme částečné uspořádání.