Z rozhovoru s Krišnamurtim

Otázka: Pravils, že našim vůdcem má být cíl a cílem tím je dokonalost. Je možno dosáhnout dokonalosti v jediném životě?

K r i š n a m u r t i : Jinými slovy, zdali je třeba věřit ve znovuvtělování. Nedělejte, prosím, ze znovuvtělování (reinkarnace) víry a dogmatu, o něž se budou lidé znovu přít. Znovuvtělování je toliko pomocná představa pro porozumění pravdy. Jedno je důležité, aby onen podmíněný život ve vás — to je pravda, která je život zpočátku podmíněný — se zdokonaloval tím, že se od všech věcí osvobozuje. Moudrý člověk, touží-li po tomto dosažení doopravdy, může dosáhnout cíle v jediném životě.

Opakuji: Neudělejte z toho dogma. Jiný bude snad potřebovat více takových příležitostí než je jeden život. Je to docela lhostejno nazvete-li to znovuvtělením nebo trváním vědomí. Důležité je, abyste se osvobodili a zdokonalili v sobě spoutaný dosud život — dnes a ne v budoucnu. Minulost je věcí mrtvou. Přítomnost je ovocem minulosti a ovládá budoucnost; proto je toliko přítomnost důležitá. Zdokonalit přítomnost soustředěním nad každou minutou dne, zušlechťovat a řídit ji silnou rukou. Tak se dobývá pravda, tak se otvírají brány do Království štěstí a věčnosti. Když se člověk dívá z tohoto zorného úhlu na život, pak veškeré systémy, víry, dogmata tratí své významy. Duchovní učitelé, vůdcové se stávají nepotřební a mizejí jako mraky na obloze puzené větrem. Tak jako včelka sbírá med z mnohých květů, tak i vy sbírejte d n e s zkušenost a vzrůstejte teď, abyste si vzájemně lépe rozuměli a pomáhali.