William Blake - Zpěvy nevinnosti

Pískám já si údolím,
pískám pěkně do kroku,
s úsměvem mě poprosí
malý chlapec na mraku:

„Ó, beránku, zapískej.”
Do tance jsem zapískal.
„Ještě mi zapískej.”
Hrál jsem – do pláče se dal.

„Zahoď šťastnou píšťalu,
šťastné písničky bych bral.”
Když jsem stejnou zapískal,
radostí se rozplakal.

„Co jsi pískal, do knížky
sepiš, jen ať počtou si .”
Potom z očí zmizel mi.
A já utrh rákosí,

pero jsem z něj udělal,
čistou vodu zakalil,
pěkné písničky jsem psal –
abych děti pobavil.
Piping down the valleys wild,
Piping songs of pleasant glee,
On a cloud I saw a child,
And he laughing said to me:

'Pipe a song about a Lamb!'
So I piped with merry cheer.
'Piper, pipe that song again.'
So I piped: he wept to hear.

'Drop thy pipe, thy happy pipe;
Sing thy songs of happy cheer!'
So I sung the same again,
While he wept with joy to hear.

'Piper, sit thee down and write
In a book, that all may read.'
So he vanished from my sight;
And I plucked a hollow reed,

And I made a rural pen,
And I stained the water clear,
And I wrote my happy songs
Every child may joy to hear.

INTRODUCTION do češtiny přeložil Zdeněk Hron