Bezpečné výpočty v novém vlákně

Při tvorbě webové aplikace jsem řešil problém, jak uživateli poskytnout možnost zadat své vlastní matematické vzorce, které by se dále v programu prováděly a to tak, aby jejich běh neohrožoval bezpečnost celé webové aplikace či dokonce aplikačního...

Ruby

Knihovna pro generování pseudonáhodných čísel

Při simulacích se často používají náhodné jevy či procesy, neboť některé části modelů jsou neurčité nebo je neumíme popsat jinak. Jedná se například o popisy příchodů (např. zákazníků) v systémech hromadné obsluhy, výskytu poruch nebo katastrof, určení doby obsluhy či doby životnosti nějakého zařízení. Především pro tvorbu simulačních modelů je tedy potřeba nástroj, který v průběhu simulace zajistí požadovanou náhodnost a to pokud možno rychle a přesně. Právě takovým nástrojem je zde dokumentovaná knihovna pro generování pseudonáhodných čísel nabízející tvůrci simulačního modelu na výběr z několika rozložení pravděpodobnosti výskytu žádané náhody.

Cpp

Princip skromnosti

Zamysleme se nad věčně proklamovanou snahou o co nejvyšší HDP (hrubý domácí produkt) tedy o sumu představující, co se v zemi za jednotku času, obvykle za jeden rok vytvoří ať ve výrobcích tak ve službách. Zajímavá je poznámka Jeremy Rifkina, že zna...

Ostatní

Lilith (hebrejská báj)

Stará hebrejská báje, převyprávěná Avetikh Isahakjanem je natolik kouzelná, že stojí za přečtení i v dnešní době.

Když pouhým slovem Tvůrce stvořil Bůh nebe i zemi, všechny živočichy i rostliny, vzal kus hlíny zpod nohou jednoho zvířete a stvo...

Ostatní

Odkaz Květoslava Minaříka z roku 1964

Je již čas, abych řekl, jak se to má s jógou s přísným ohledem na mé praktické zkušenosti. Přál bych si, aby se tyto zkušenosti staly vodítkem pro každého, kdo jde za mnou, ať již józe rozumí méně, nebo více, a proto se na mně necítí závislý – nebo je přesvědčen, že dosud potřebuje mých rad, popřípadě i vedení.

Seberozvoj

Stanislav Grof - rozhovor, režie Igor Chaun

Velmi zajímavý a ne krátký rozhovor se Stanislavem Grofem, který byl natočen pro dokument GEN v roce 1994. Názor nechť si po shlédnutí udělá každý sám :)

Video

Operace nad flash prováděné za běhu aplikace v mikrokontroleru MC9S08x

Několik funkcí v C a v Asembleru do předmětu Mikroprocesorové a vestavěné systémy, které implementují některé operace prováděné s pamětí flash mikrokontrolérů rodiny MC9S08 firmy Freescale. Na požádání k nim můžu zaslat i česky psané vývojové diagramy.

Cpp

Sniffer pro routovací protokol RIP

Úkoly projektu Směrování RIP a RIPng

  1. Nastudovat směrovací protokoly RIP a RIPng,
  2. naprogramovat sniffer RIP a RIPng zpráv,
  3. naprogramovat podvrhávač falešných RIP Response zpráv,
  4. za použití naprogramovaných nástrojů provést úspěšný útok,
  5. naprogramovat podvrhávač falešných RIP Request zpráv.
Cpp

°C-ute
Díky tomuto videu jsem poznal °C-ute. Viděl jsem to díky °C-ute kolekci asi 7 DVD japanofilů Radka a Jonáše. Moc děkuju, kluci. Jak jsem vůbec mohl žit aniž bych ty pop Japonky znal?

Upraveno 4. ledna 2011: Změněno nefunkční video za jiné...

Vícero Live Linuxů na jedné USB flash klíčence

Dříve bylo ve velké oblibě vypalovat si tzv. LiveCD linuxových distribucí, tedy CD, ze kterých se dá spouštět Linux bez toho, aby se nejdříve instaloval. Nyní je ještě oblíbenější dávat tyto Live distribuce na USB flashky. Ty jsou totiž nejen dostatečně velké, ale hlavně lépe přenositelné. V tomto článku ukážu, jak si na svou USB flashku dát ne jednu, ale hned několik linuxových distribucí a samozřejmě mít poté možnost si vybrat, jaká se spustí.

Linux

Jan Werich hovoří s Miroslavem Horníčkem

Dvě videa z Hovorů H, kde Werich s Horníčkem diskutují o slovu "zblo", o "na mol" opilých, trémě a nakonec obhajují společenskou vhodnost slova sranda, což pan Werich ukončí takto: "Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal...

Video

Krása skrytá v symbolech

Velká část matematiky by nemohla existovat bez algebraických symbolů. Skutečně se zde jedná o hluboký problém, který je spojen s rozpoznávacími schopnostmi člověka. Vymezení obsahu abstraktních pojmů a vývoj vhodného jazyka k jejich popisu jsou dvěma stranami téže mince. Užití symbolu - písmene, slova nebo obrázku - k označení abstraktního pojmu jde ruku v ruce s vymezením pojmu jako takového. Užití číslice 7 k označení čísla 7 vyžaduje, aby pojem „čísla 7″ byl definován. Symbol nám tak umožňuje o pojmech přemýšlet a dávat je do vzájemných vztahů.

Matematika

Úsměv je malý velký zázrak

Jsem rád, že nejsem jediný, kdo se stále snaží usmívat jako měsíček na hnoji, přestože si v ulicích Brna jediný připadám. Právě jsem zjistil, že se smějí i jiní, jen se smějí jinde. Úsměv přitom jako asi jediný vyzařuje tak rozličné energie,...

Máte na to žaludek?

Zamysleli jste se někdy nad tím, co jíte? Co skutečně obsahují různé potraviny, kterých jsou plné různé "SuperHyper" nákupní centra? A taky nad významem slov potravinářského "NewSpeaku", který má za účel obarvit skutečnost na růžovo? Česko se...

Optimální dieta má svoje webovky

Je to něco přes měsíc, co jsem náhodou narazil na pojem Optimální dieta a jméno Jan Kwaśniewski, ale od té doby nevycházím ze vzrušení, které ve mně vyvolaly. Jedná se o způsob celoživotního stravování a to převážně tučnými potravinami, ale ve...

Brněnské restaurace

Během uplynulých 7 dnů jsem v Brně navštívil dvě restaurace a dal si tam smažený sýr bez přílohy a pivo. Protože mě zarazil rozdíl mezi oběma restauracemi, učiním jejich srovnání. Možná budete překvapeni tak jako já.

Jistě bych měl zmínit názvy...

Evangelium sv. Tomáše

1. Kdo najde výklad těchto výroků, neokusí smrti.
2. Člověk který hledá, ať nepřestává hledat. Když najde, bude otřesen, bude se divit a stane se pánem veškerenstva.
3. Když vám ti, kteří vás vedou, říkají: "Hle, království je v nebi", pak vás předejdou...

Seberozvoj

V Brně a okolí se bude cvičit Zumba

Vytvořil jsem pro kamarádku webové stránky http://cvicenikvalitne.cz propagující její osobu jakožto instruktorku nových cvičení - Zumby, Movidy a Power jógy. I pokud nejste z Brna nebo z Kuřimi, kde se cvičí, podívejte se, jaká nová cvičení vznikaj...

Nové vystavuj.cz nyní v produkčním režimu

Přestože dnů, kterých jsem na své první Ruby on Rails aplikaci strávil programováním a kódováním, bylo dohromady asi 30, od začátku až do konce vývoje uběhlo 5 měsíců. Myslím, že si http://vystavuj.cz polepšilo. A to se jedná jen o základní verzi...

Rozumný projev k maturantům

Úvodník a citace projevu kanadského politika k maturantům mě ve včerejších Britských listech zaujaly natolik, že je kopíruji sem.

Střední školy si zvou významné osobnosti, aby pronesly povzbudivou řeč k maturantům. Tyto projevy se ale téměř nikdy...